2023

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12/2 
Στρέλλα
Όπερα του Μιχάλη Παρασκάκη
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Strella
Opera by Michalis Paraskakis
Greek National Opera Alternative Stage